tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

DSMS (Dynamic Sampling Mass Spectrometer)

Analizatory gazów, oparte na kwadrupolowym spektrometrze masowym firmy Hiden Analytical.

 

Oprogramowanie – zapewnia pełną kontrolę parametrów pracy spektrometru, takich jak napięcie jonizacji, napięcie klatki Faradaya, napięcie pracy detektora, prąd emisji, szybkości skanowania, tryby pracy (skanowanie przez określony zakres mas, śledzenie zmian intensywności w czasie poszczególnych jonów, itp.). Spektrometry mogą próbkowąc gazy i pary z komór o ciśnieniu od. ok.0,1 bar do kilkudziesięciu bar (z adapterami nawet do 200 bar). Posiadają ogrzewaną kapilarę zapobiegającą kondensacji par na dodze do spektrometru.

 Od ok. 2000 roku obecne są na rynku spektrometry z potrójnym filtrem masowym (z kwadrupolami -3F) zapewniające wyższą czułość (ważne szczególnie w detekcji ciężkich fragmentów) oraz większą żywotność spektrometrów, które weszły na wyposażenie powyższych analizatorów.

 

 

POBIERZ: Hiden QIC Series Gas Analysers Real-time gas analysis systems


Nazwa właściwości Wartość
Zakres mas cząsteczkowych (Mn) od 1-20 do 1-2500
Zakres stężeń od 0,01 ppm (p.niżej) do 100%
Próg wykrywalności (ppm) 0,01 (np. He, O2), 0,1 (np. CH4, CO2), 0,5 (np. H2, N2,CO, H2O)
Ilość jednocześnie oznaczanych substancji od 1 do 100 i więcej
Czas odpowiedzi (na skokowa zmianę stężenia) < 1 s (zwykle ok. 0,3 s)
Stabilność wskazań <0,5 %/ 24 godz
Wyjścia analogowe 4 - 16 (0 - 10 Volt)
Ponadto wejścia analogowe (np. zewnętrznych mierników temperatury, itp); wyjścia analogowe (np. do dodatkowej rejestracji lub do sterowania procesami w komorach reakcyjnych); wejścia cyfrowe (np. do zdalnego wyzwalania pracy spektrometru); wyjścia cyfrowe – np. do sterowania innymi procesami
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl