tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Systemy HPR-60 MBMS do badania plazmy wysokociśnieniowej

Spektrometry HP60 MBMS (Molecular Beam Mas Spectrometer) posiadają specjalny system próbkujący plazmę wysokociśnieniową (np. atmosferyczną). Zastosowane tu spektrometry z detektorami licznikowymi pozwalają na analizę masową jonów dodatnich i ujemnych (gdy wyposażone są w spektrometry serii EPIC) oraz także rozkładu energii wybranych jonów (gdy spektrometrem użytym w systemie jest EQP). Umożliwiają m.in. ilościową analizę wszystkich obiektów, w tym rodnikowych w pobliżu powierzchni analizowanych substancji i w objętości samej plazmy.

 

Zastosowane systemy pompujące pozwalają na badania w komorach plazmowych w zakresie od 1E-04 mbar do ciśnienia atmosferycznego także kinetykę reakcji w następujących zastosowaniach:

  • chemia środowiska i atmosfery
  • chemia nisko- i wysokociśnieniowej plazmy
  • reaktory katalityczne
  • CVD/MOCVD
  • chemia procesów spalania
  • chemia płomienia
  • walka z gazami w produkcji półprzewodników

 

POBIERZ: Hiden HPR60 Molecular Beam Mass Spectrometer System


Nazwa właściwości Wartość
Zakresy mas 50, 300, 500, 1 000, 2 500 (j.m.a)
Zakres ciśnień od 1E-04 mbar do ciśnienia atmosferycznego
Detektor powielacz elektronowy z jednokanałowym, za-osiowym licznikiem jonów dodatnich i ujemnych
Tryb pracy jonizacja progowa, jonizacja z wychwytem elektronu, detekcja jonów dodatnich, detekcja jonów ujemnych, detekcja wielu jonów, skanowanie słupkowe, skanowanie profilowe, rozkład energii jonów
Spektrometr masowy precyzyjny, potrójny masowy filtr kwadrupolowy
Źródło jonów zderzacz elektronów z 2 włóknami
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl