tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Układy grawimetryczno - sorpcyjne IGA do badania sorpcji / desorpcji mieszanin par i gazów

Systemy IGA są najdokładniejszymi urządzeniami do wyznaczania izoterm sorpcji / desorpcji gazów i par oraz ich mieszanin (do 4 składników) w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Dzięki izotermom program liczy rozkład wymiarów porów, powierzchnię aktywną (BET), pojemności sorpcyjne, itp. dane równowagowe, a z przebiegu zmian wagi w czasie (dla każdej temperatury i ciśnienia) kinetykę adsorpcji (np. współczynnik dyfuzji). Oprogramowanie umożliwia ustawienie całej sekwencji pomiarów, łącznie z etapem obróbki wstępnej próbek temperaturą i gazami/parami), które wykonywane są następnie całkowicie automatycznie.

Może pracować w zakresie cisnień od wysokiej próżni (1E-06 mbar) do 20 bar i w zakresie temperatur od ciekłego azotu (a nwet niższej) do 1000 st.C.

 Możliwe są połączenia systemu IGA z analizatorami gazów HPR-20 QIC w celu analizy jakościowej (przez wprawnego badacza także ilościowej) gazów wydobywających się z sorbentów / katalizatorów podczas np. eksperymentów TPD, itp.

 

POBIERZ: Gravimetric Analysers for theCharacterisation of the SorptionProperties of Materials.


Nazwa właściwości Wartość
Zakres temperatur otocz. - 500 °C
Zakres ciśnień 0-1 bar, 0-10 bar (lub 0-20 bar)
Waga próbki do 5 g
Zakres zmian wagi do 200 mg
Dokładność ważenia 0,05 μg
Przepływ gazów do 1000 ml/min
Tryby pomiaru izotermy sorpcji, cykle sorpcji/desorpcji, liniowy program narostu temperatury (TPD, TPR, TPSR, TPO, itp.)
Dodatkowe opcje ciśnienia - 0-2 mbar; 0-10 mbar; 0-100 mbar, zakresy temperatur (°C) - ciekły azot do 1000
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl