tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

TT DMA - Przyrząd do badania własności mechanicznych

Firma Triton oferuje najlepszy na rynku przyrząd do badania dynamicznych własności mechanicznych (DMA) w trybach zginania, ściskania, rozciągania i ścinania wzdłużnego próbek nie tylko w postaci beleczek/folii/włókien, ale także próbek ciekłych i proszkowych lub granulek. Przyrząd posiada najszerszy zakres oznaczanych modułów mechanicznych oraz najszerszy zakres częstości pomiarowych i temperatur. Oryginalna konstrukcja zapewnia też na niezwykle niskie zużycie ciekłego azotu w czasie schładzania komory pomiarowej.TT DMA posiada w pełni modułowy charakter z możliwością dołączania różnych komór środowiskowych, w tym komory wilgotnościowej oraz immersyjnej, dzięki którym można badać własności mechaniczne w komorze o kontrolowanej wilgotności lub w zanurzeniu w dowolnej cieczy. Głowica badawcza może być przenoszona do innych przyrządów (np. FTIR, komora rentgenowska, itp.) w celu badania wpływu naprężeń mechanicznych na zmiany w widmie w podczerwieni czy zmian strukturalnych w badanych substancjach.

 

POBIERZ: TT DMA - reometr dynamicznych własności mechanicznych
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl