tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

CATLAB zintegrowany system do badania katalizatorów

W 2005 roku Hiden Analytical wprowadził na rynek CATLAB - zintegrowany system składający się z mikroreaktora i analizatora gazów (opartego na firmowym kwadrupolowym spektrometrze masowym), a służący do badania i wyznaczania charakterystyk katalizatorów, do badań kinetyki i mechanizmów reakcji oraz procesów termicznej sorpcji i desorpcji (TPD) itp. Zwarta, modułowa konstrukcja w postaci montowanej na stole, jest układem w pełni programowalnym za pomocą komputera zapewniającą regulację szybkości grzania i temperatur pracy oraz kontrolę i regulację przepływów do 8 różnych gazów lub par przepływających przez reaktor (w wersji standardowej 4 strumienie).

 Moduł mikroreaktora zawiera chłodzony powietrzem piec o szybkiej odpowiedzi i małej bezwładności cieplnej z nowoczesnym systemem ładowania próbek zapewniającą powtarzalność w umiejscawianiu próbek. Specjalnie montowana termopara zapewnia pomiar temperatury katalizatora w czasie różnych procesów zachodzących na katalizatorze. Krótkie połączenie z komorą próbki minimalizuje objętości martwe i efekty pamięci w szybkich analizach produktów reakcji i daje optymalną rozdzielczość analizowanych substancji.

 CATLAB spełnia wszystkie potrzeby badacza katalizatorów pozwalając na pełną charakterystykę z programami dynamicznymi TPR/TPO/TPD (termicznie programowaną redukcją/utlenianiem/ desorpcją), pomiar powierzchni aktywnej metali poprzez rozkład N2O, oznaczanie miejsc kwasowych i zasadowych oraz szybkie sprawdzanie aktywności katalitycznej różnych materiałów - wszystko w jednakowych warunkach, in-situ, bez wyjmowania katalizatora z reaktora. Pracuje pod cisnieniem bliskim atmosferycznego i w zakresie temperatur od -180 do 1000 st.C.

 

POBIERZ: Hiden CATLAB SystemsMicroreactor for Catalysis Studies &Thermal Analysis
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl