tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Sondy elektrostatyczne (Langmuira) typu ESPION

Służą do wyznaczania parametrów plazmy (p. poniżej) w funkcji położenia w komorze plazmowej (w wersji z silnikiem krokowym istnieje możliwość programowego przesuwania sondy w jednej z osi w komorze plazmowej). Dzięki wyjściom analogowym i cyfrowym jest używana także do kontroli procesów zachodzących w plazmie (załączania/wyłączania innych urządzeń, sterowania parametrami pracy tych urządzeń, itp.). Konstrukcja sondy pozwala na bardzo dobrą kompensacją zakłóceń RF (w plazmach tego typu), automatyczne czyszczenie próbnika sondy.

 

POBIERZ: Hiden ESPION series electrostatic plasma probes Advanced Langmuir probes for plasma diagnostics


Nazwa właściwości Wartość
Ponadto potencjał plazmy (Vp) i potencjał płynięcia (Vf), rozkład energii jonów i elektronów, długość ekranowania Debyea (lD), charakterystyki prądowo-napięciowe
Zakres napięcia / prądu -200 V/1A do +100 V/1A
Szybkość akwizycji danych do 115 000 punktów/s
Rozdzielczość przetwarzania A / D i D / A 12 bitów
charakterystyki i wyznaczane parametry (w funkcji czasu i położenia) gęstość jonowa (ni) i elektronowa (ne) 1014 - 1019/ m3, temperatura elektronowa (Te) do 10 eV
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl