tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Spektrometry EQP

Służą do diagnostyki plazmy – wyznaczania widm masowych obiektów w plazmie - fragmentów jonowych (dodatnich i ujemnych), obojętnych oraz rodników oraz, dzięki 45° analizatorowi energii, znajdywania rozkładu energii wybranych jonów. Niezastąpione w diagnostyce plazmy i, dzięki wyjściom i wejściom analogowym oraz wejściom/wyjściom cyfrowym, cenne narzędzie do kontroli on-line procesów plazmowych. Dzięki zastosowaniu detektora licznikowego mogą analizowac szybkie procesy w plazmie, z rozdzoelczościa czasową rzędu mikrosekund

Przykładowe, specjalne zastosowania: badania plazmy po jej rozżarzeniu, po zapaleniu impulsem laserowym, itp. z programowaną bramką czasową.

 

 

 

 

 

 

Własności systemów EQP firmy Hiden Analytical:

  • Wysoka czułość
  • Detekcja jonów, fragmentów neutralnych i rodników na poziomie sub-ppm
  • Pomiary dla mas i energii jonów dodatnich i ujemnych
  • Analiza energii jonów: wersje do 100 i do 1000 eV
  • Detekcja fragmentów neutralnych i rodników (widma potencjałów pojawiania się w analizie rodników i w badaniach kinetyki reakcji rodnikowych)

 

Ważniejsze badania obiektów przy użyciu układów EQP:

  • Rozkład energii jonów (REJ)
  • Widma masowe jonów dodatnich, ujemnych, fragmentów neutralnych i rodników
  • Detekcja punktu końcowego (np. trawienia jonowego) – w wykonaniu sondy EPD (End Point Detektor) lub IMP (Ion Milling Probe)

 

POBIERZ: Hiden EQP Systems
 
POBIERZ: Hiden IMP SeriesEnd Point Detectors
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl