tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

Spektrometry SIMS

Systemy spektrometrów SIMS Hiden Analytical łącznie z działami jonowymi (także tej firmy), systemem pompującym i rozgałęźnikami/komorami próżniowymi tworzą widoczną na zdjęciu stację do badań powierzchni poprzez analizę składu jonów generowanych w komorach/reaktorach plazmowych/próżniowych.  Oprogramowanie pozwala na analizę składu pierwiastkowego warstw powierzchniowych substancji w funkcji głębokości - cenna właściwośc przy badaniu dokładności wykonania struktur wielowarstwowych. 

 

POBIERZ: Hiden SIMS Secondary Ion Mass Spectrometers
 
POBIERZ: Hiden IMP SeriesEnd Point Detectors


Nazwa właściwości Wartość
Zakresy mas 300, 500 lub 1000 j.m.a.
SNMS (analiza fragmentów neutralnych) w standardzie
Filtr masowy kwadrupol trójstopniowy (-3F)
Wygrzewanie do 250 °C
Filtr energii jonów tolerancja kątowa 30°
Działka jonowe IG-20 (tlenowe), IG5C (cezowe) oraz inne (wg. życzenia klienta) działko tzw. Flood gun (do neutralizacji)
Działko atomowe IG200FAB (działko szybkich atomów)
Detektor licznik jonów dodatnich i ujemnych, maks. szybkość zliczania 107 impulsów/s
Jonizator bombardowanie elektronami; pojedyncze włókno dla trybów SNMS oraz RGA
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl