tel: (32) 431 28 28 info@zpph.com

Kochanowskiego 37 44-230Czerwionka

Witaj na naszej stronie !

Firma nasza powstała w roku 1993 , początkowo pod nazwą Zakład Projektowo – Produkcyjno - Handlowy, a od roku 2002 pod obecna nazwą. W pierwszych latach swej działalności zajmowaliśmy się projektowaniem instalacji separacji mieszanin ciekłych

System HTP1 układ do badania sorpcji gazów metodami objętościowymi w zakresie wysokich ciśnień

Systemy objętościowe przeznaczone są do badania sorpcji w zakresie ciśnień od ciśnienia atmosferycznego aż do 200 bar metodą Sievertsa (metoda objętościowa). Produkowane są w wersjach HTP1-V I HTP1-S (ze spektrometrem masowym jako analizatorem gazów wydzielających się z próbek podczas np. ogrzewania próbek). Możliwości pomiarowe wspólne dla modeli HTP1-V i HTP1-S:

  • wyznaczanie izoterm PCT (ciśnienie-skład-temperatura) analiza typu Sievertsa
  • kinetyka sorpcji
  • powierzchnia właściwa i porowatość
  • pomiary cykliczne ciśnienie-temperatura

Model HTP1-S daje dodatkowo możliwość:

  • ilościowej analizy gazów w procesie TPD, TPR, TPO , itp.
  • analizy zanieczyszczeń gazowych w substancjach

 Obecnie wytwarzane są modyfikacje tych przyrządów pod nazwą IMI (Inteligent Manometric Instrument).

POBIERZ: Volumetric and Thermal DesorptionHydrogen Storage Analysers
Wszelkie prawa zastrzeżone przez ZPPH
Projekt i wykonanie www.webdesignart.pl